ga naar hoofdinhoud

Crowdfunding voor de opnames van alle werken van Tollius

Sinds ongeveer 1995 is Simon Groot bezig met de muziek van zijn stadgenoot, de musicus Joannes Tollius. Jan Tol, zoals hij eigenlijk heette, werd rond 1550 in Amersfoort geboren en groeide op in een huis aan de Langestraat. Als jonge man kreeg hij een aanstelling aan de O.L.V.-kapel in zijn geboortestad, maar door de Reformatie moest hij huis en haard verlaten. Hij vertrok naar Italië, waar hij furore maakte in Rieti (1583-84), Assisi (1584-86), Rome (1586-88) en Padua (1588-1601). Tollius beëindigde zijn carrière in Kopenhagen als uitzonderlijk goed betaald zanger in de hofkapel van Christiaan IV, koning van Denemarken. Het nagelaten oeuvre van Tollius is niet groot, maar alleszins interessant en van hoge kwaliteit. Het bestaat voor driekwart uit motetten (kerkelijk composities op Latijnse teksten) en voor de rest uit madrigalen (wereldlijke composities op Italiaanse teksten). Alle bekende werken van Tollius zijn gepubliceerd in het laatste decennium van de zestiende eeuw.


Na de uitgave van de bewaardgebleven werken van Tollius (2002-2016) en de wetenschappelijke studie naar het leven en de werken (promotie in 2017) en de publicatie van de Engelstalige handelseditie (2022), ligt er nu nog één taak open: de opnames van alle werken op een kwalitatief hoog niveau. Om dit grote en kostbare project te financieren doet het Hemony Ensemble ook een beroep op het publiek: we starten, naast subsidieaanvragen, ook een crowdfunding.


Doneer hier of maak uw vrijwillige bijdrage over op onze bankrekening NL39 RABO 0343 7771 50, t.n.v. Stichting Hemony, o.v.v. crowdfunding Tollius.

€ 25,– tot  € 500,–

Doe mee:

€ 25,–

Doe mee:

€ 50,–

Doe mee:

€ 100,–

Doe mee:

€ 250,–

Doe mee:

€ 500,–

Crowdfunding Tollius

Het project voor de opnames van de werken van Tollius bestaat uit vijf programma’s (zie www.hemony.nl/hemony/programmas). Elk programma neemt in principe een half jaar in beslag. Het hele project duurt dus minimaal tweeëneenhalf jaar. De realisering van elk van de programma’s kent drie fasen:

  • De voorbereiding
  • De concerten
  • De opnames


Voor de kosten rond de voorbereiding van de programma’s doen wij een beroep op het Fonds Podiumkunsten en vergelijkbare fondsen. Voor de honoraria van de musici bij de concerten vragen we adequate uitkoopsommen van de organiserende instanties. Voor het realiseren van de opnames vragen we subsidies van de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht en bijdragen van fondsen en sponsoren. Bovendien doen we voor dat onderdeel een beroep op het publiek.


Voor de opnames is een totaalbedrag van € 85.000 nodig. Deze kosten bestaan uit de huur van een studio/opnameruimte, de honoraria van de betrokken musici en het honorarium van de opnameleider (inclusief het gebruik van zijn apparatuur). Dat bedrag komt neer op gemiddeld € 17.000 per programma. Het eindresultaat bestaat uit een presentatie van de volledige werken van Tollius op internationale muzieksites, zoals Spotify. Er komt bovendien in een kleine oplage van ca. 250 exemplaren in een luxe cassette met vijf CD’s plus booklet met een toelichting.


We hopen voor elk onderdeel een bijdrage uit de Amersfoortse en Utrechtse gelederen te verkrijgen van € 5.000 en voor een vergelijkbaar bedrag doen we een beroep op het publiek. De resterende € 7.000 vragen we aan als subsidie bij diverse fondsen en sponsoren. Zodra het bedrag voor één onderdeel binnen is, gaan we van start met dat onderdeel. Lukt dat niet binnen een redelijke termijn, dan worden de overgemaakte bedragen teruggestort op de rekening van de deelnemers aan de crowdfunding.


De deadlines zijn 

voor het eerste onderdeel 31 december 2025 €   5.000

voor het tweede onderdeel 31 december 2026 €   5.000

voor het derde onderdeel 31 december 2027 €   5.000

voor het vierde onderdeel 31 december 2028 €   5.000

voor het vijfde onderdeel 31 december 2029 €   5.000

totaal crowdfunding € 25.000


N.B. Als de crowdfunding onvoldoende resultaat oplevert, zullen we proberen de benodigde bedragen langs andere weg gefinancierd te krijgen. Alleen als (een onderdeel van) het project wegens een tekort aan inkomsten wordt afgelast, worden de gedoneerde bedragen teruggestort.