ga naar hoofdinhoud

Programma's

PRATUM MUSICUM

In 1584 verscheen bij de Antwerpse muziekdrukker Pierre Phalèse een bundel met luitmuziek onder de titel Pratum Musicum (Muzikale weide). De bundel bevatte een vijftal zelfstandige luitcomposities, een grote hoeveelheid intavolaties van vocale muziek voor luit en een reeks danslied bewerkingen. De auteur van deze bundel was Emanuel Adriaenssen, een van de bekendste luitisten van die dagen. Hi bracht in deze bundel een bloemlezing in het licht van de door hem meest geliefde composities uit die tijd. Uniek voor deze specifieke uitgave is het feit dat er ook een aantal spottende liedjes in de Nederlandse taal in zijn opgenomen. Eén lied, over een ijskoude Vlaamse dame (Fiammenga freda), heeft een mengtaaltekst, half Italiaans en half Nederlands, waarin de Italiaanse minnaar zich beklaagt over het weinig toeschietelijke gedrag van de Vlaamse geliefde.


Met een programma dat is samengesteld uit deze bundel, brengen we de favoriete muziek van Emanuel Adriaenssen opnieuw over het voetlicht. Niet zomaar een programma met allemaal mooie zestiende-eeuwse stukken, maar een programma dat als het ware postuum door een zestiende-eeuws musicus is samengesteld. Natuurlijk speelt de luit een voorname rol in dit programma, maar we kiezen er ook voor om juist de vocale modellen waarop de luitzettingen van Adriaenssen gebaseerd zijn, in hun oorspronkelijke gedaante te laten klinken. Een programma dus met zowel solistische luitmuziek, onbegeleide vocale muziek en enkele stukken in diverse combinaties van zangstemmen met luitbegeleiding.

Het eerste deel van het programma is gewijd aan de serieuze muziek van vooral de componisten uit de Lage Landen. Het tweede deel is gewijd aan het lichtvoetiger genre van de ‘Cantiones napolitanae’ en de spotliedjes in het Nederlands.


Het vocale model van ‘Tsou een meisken gaen om wyn’


Programma


Roland Lassus (Bergen, Henegouwen 1532-München 1594)

- Madonna mia pieta SATB

Cypriano de Rore (Ronse 1515/16-Parma 1565)

- Anchor che col partire SATB

Emanuel Adriaenssen (? Antwerpen ±1554-Antwerpen 1604)

- Fantasia 4 luit

Roland Lassus

- Veni in hortum meum SATTB

Giaches de Wert (Weert, bij Antwerpen 1536-Mantua 1596)

- Cara la vita mia SATTB

Jachet de Berchem (Berchem, bij Antwerpen ±1505- ?1565)

- O s'io potessi donna SB + luit

Giaches de Wert

- D'un si bel foco SATTB

Roland Lassus

- Appariran per me ATTB

Alessandro Striggio (Mantua ?1573- Venetië 1630)

- Ecco ch'io lass' il core SSATTB

Roland Lassus

- Avecques vous SATB

- Susann' unjour (anonieme luitzetting) luit

- Susanne un jour SATTB

Noë Faignient (Kamerijk ±1540-Antwerpen 1595/98)

- Primum potum SB + luit


PAUZE


Anoniem

- Ghevaere, ghevaere hoe staet u vlas ATTB

Hubert Waelrant (? 1516/17-Antwerpen 1595)

- O Vilanella bella

Emanuel Adriaenssen

- Almande Court luit

- Almande Fortune belas luit

- Volte de France luit

Anoniem

- Fiammenga freda ATT

- Het soude een meysken gaen om wyn A + luit / ATTB

- Het voer een cuyper cuypen SATB

Emanuel Adriaenssen

- Almande de Duc Matbias luit

- Almande Nonnette luit

Anoniem

- J'ay veu Ie cerf du bois S + luit / ATTB

- Chantons buvons S + luit / ATTB

Hubert Waelrant

- Als ick u vinde (Waelrant) SATB 

 terug