ga naar hoofdinhoud

Programma's

THE AMAZING REMBRANDTS

In het kader van het Rembrandt-jaar 2006 heeft het atelier ‘De Amerpoort ASVZ’ uit Amersfoort de jaarlijkse kunstagenda gewijd aan interpretaties van werken van Rembrandt. De kunstenaars van dit atelier zijn mensen met een verstandelijke handicap en met tegelijkertijd een bijzondere artistieke gave. Hun kunstwerken zijn daardoor van een uitzonderlijke kwaliteit en van een verrassende schoonheid (zie o.a de bovenstaande afbeelding).

In de periode van 17 februari tot 8 juli 2006 was er bij “Ons’ Lieve Heer op Solder” in Amsterdam onder de titel “The Amazing Rembrandts” een tentoonstelling gewijd aan de bovenbedoelde interpretaties van werken van Rembrandt. Het Hemony Ensemble werd gevraagd om gedurende de looptijd van deze tentoonstelling eens per maand een concert te geven met muziek uit de tijd van Rembrandt, met composities waarvan de teksten slaan op de schilderijen waarop deze kunstenaars zich hebben gebaseerd. Zowel de oorspronkelijke werken van Rembrandt als de verschillende interpretaties van de kunstenaars van de Amerpoort werden tijdens de concerten d.m.v. projectie op schermen aan weerszijden van het ensemble in beeld gebracht.


Programma

I. Een hommage aan rembrandts geboortestad

uit: Il primo libro de madrigali (Rafelengio, Leiden 1600)
Cornelis Floriszn. Schuyt (Leiden 1557-Leiden 1616)
- O Leyda gratiosa (SSATB)


II. Bij de badende vrouw

uit: Een Duytsch Musyck Boeck (Phalèse, Leuven 1572)
Ludovicus Episcopius (Mechelen ±1520-Straubing 1595)
Susanna heur baeiende in een fonteyn (SATB)


uit: Italiaansche Balletten, Met 5 en 6 Stemmen (Matthysz. Amsterdam [1657])
- De Meeremin (Dese Meermin ter neder, zet door haar zang de Zee) (SSATB)


uit: Camphuysen ms. (anoniem, handschrift, eerste helft zeventiende eeuw)
- De soete meereminne (klavecimbel)


uit: Pathodia Sacra et Profana Occupati (Ballard, Parijs 1647)
Constantijn Huygens (Den Haag 1596-Den Haag 1687)
- Serenade (sopraan met klavecimbel)


III. Bij de zelfportretten

uit: een anoniem klavierhandschrift (tweede kwart van de zeventiende eeuw)
Jan Pieterszn. Sweelinck (Deventer 1562-Amsterdam 1621)
- Ick voer al over Rhijn (klavecimbel)


IV. Bij het joodse bruidje

uit: Gelegenheidsdruk bij het huwelijk van Michael Praetorius (Hamburg 1608)
Jan Pieterszn. Sweelinck (Deventer 1562-Amsterdam 1621)
- Canticum nuptiale in honorem Jacobi Praetorii (SSATB)

uit: Livre Septieme (Joost Jansen, Amsterdam 1644)
Giulio Caccini (Tivoli ±1550-Florence 1618) met Nederlandse vertaling uit 1644
- Amarilli mijn schoone (SATB)


uit: Kusjes (Broer Jansz, Amsterdam 1641)
Cornelis Thymanszn. Padbrué (Haarlem ±1592-Haarlem 1670)
- Negenste Kusjen (SSATB)


uit: Il primo libro de madrigali (Rafelengio, Leiden 1600)
Cornelis Floriszn. Schuyt (Leiden 1557-Leiden 1616)
- Vieni, dolc’ Hymeneo (SSATB)

 

 terug