ga naar hoofdinhoud

Donateurs

Het cultureel ondernemerschap van Hemony Ensemble als culturele instelling wordt door subsidieverstrekkers in toenemende mate beoordeeld op ons vermogen om uit private bronnen gelden te verkrijgen in de vorm van sponsoring en mecenaat. Het Hemony Ensemble roept u daarom op om ons ook financieel te steunen.


ANBI

Het Hemony Ensemble heeft de ANBI-status, zodat u ons ook kunt steunen met een periodieke gift. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/

Doneer

Als u een ander bedrag wilt doneren of liever niet direct via deze website wilt betalen, maak het desbetreffende bedrag dan over op bankrekening NL39 RABO 0343 7771 50 t.n.v. Stichting Hemony, o.v.v. ‘donatie’.

Voor donaties boven de € 500,- maken we graag nadere afspraken, stuur dan een mail aan hemony@planet.nl

€ 25,– tot  € 500,–

Doneer

€ 25,–

Doneer

€ 50,–

Doneer

€ 100,–

Doneer

€ 250,–

Doneer

€ 500,–