ga naar hoofdinhoud

Het Hemony Ensemble

Het Hemony Ensemble is een klein professioneel ensemble voor renaissancemuziek. Het is gespecialiseerd in Nederlandse muziek uit de zestiende en vroege zeventiende eeuw. De aandacht gaat vooral uit naar de gedrukte vocale muziek zoals die in de huiskamers van de aristocratie en welgestelde burgers functioneerde.

Over het Hemony Ensemble

Het Hemony Ensemble is opgericht in 1995 voor de uitvoering en bestudering van Nederlandse muziek uit de renaissance. Het ensemble wordt geleid door Simon Groot en bestaat uit de zangers Sofia Pedro, Kitty Lai, Tim Braithwaite, Hidde Kleikamp en Bram Trouwborst. Vaste instrumentale medewerkers zijn David Jansen (orgel/klavecimbel) en David van Ooijen (luit). Als het programma daarom vraagt, wordt het ensemble uitgebreid met extra zangers en instrumentalisten.


Het Hemony Ensemble legt zich toe op de muziek van de "laghe landen bi der see" uit de periode 1420-1650. Het grondgebied van deze specialisatie valt grofweg samen met dat van de huidige Benelux. In de periode van 1420 tot 1650 vormde dit gebied geografisch een zekere samenhang: bijeengebracht onder Philips de Goede (hertog van Bourgondië van 1419 tot 1467) en uiteengevallen door de Tachtigjarige Oorlog (met het formele einde door de Vrede van Munster in 1648). Aanvankelijk vormde vooral het zuidelijke deel van de Nederlanden het muzikale centrum, door de Opstand verplaatste zich dat naar het noordelijke deel. 


Belangrijke componisten die dit gebied in deze periode heeft voortgebracht zijn:

- Guillaume Dufay (ca. 1397-1474)

- Gilles Binchois (ca. 1400-1460)

- Johannes Ockeghem (ca. 1410-1497)

- Josquin Desprez (ca. 1450-1521)

- Hendrick Isaac (ca. 1450-1517)

- Jacob Obrecht (1457/58-1505)

- Adriaen Willaert (ca. 1490-1562)

- Nicolaes Gombert (ca. 1495-ca.1560)

- Thomas Crecquillon (ca. 1505-1557)

- Jacob Clemens non Papa (ca. 1510-1555/56)

- Pierre de Manchicourt (ca. 1510-1564)

- Philippus de Monte (1521-1603)

- Orlando di Lasso (1532-1594)

Belangrijke Noord-Nederlandse componisten van rond 1600 zijn:

- Joannes Tollius (Amersfoort ca. 1550-Kopenhagen [?] ca. 1620)

- Cornelis Schuyt (Leiden 1557-Leiden 1616)

- Jan Pzn. Sweelinck (Deventer 1561/62-Amsterdam 1621)


Deze componisten waren niet alleen belangrijk binnen de grenzen van de Lage Landen, hun muziek werd algemeen gezien als de belangrijkste op het hele Europese muziektoneel. Willem Elders schreef in zijn boek ’Componisten van de Lage landen’ hierover: "De Bourgondische Nederlanden, destijds ook wel de ’Lage Landen’ genoemd, brachten niet alleen beeldende kunst van ongeëvenaarde schoonheid voort. Tot haar rijke cultuur droeg ook de muziek in hoge mate bij. Muzikanten uit Brabant, Vlaanderen, Henegouwen en Limburg, zwermden uit over heel Europa en voerden gedurende anderhalve eeuw in veel muziekcentra de boventoon."


Binnen de bovengenoemde specialisatie ligt de nadruk in de programmering van het Hemony Ensemble op de muziek zoals die in huiskamers van de aristocratie en welgestelde burgers functioneerde. Meer specifiek gaat het daarbij om de in stemboekjes gedrukte meerstemmige muziek. Dit in tegenstelling tot de – meestal handgeschreven – koorboeken die in de kerken werden gebruikt. Belangrijk verschil is de doorgaans enkelvoudige bezetting van de partijen in de huiskamers tegenover de meervoudige bezetting in de kerkelijke uitvoeringspraktijk. Een ander belangrijk verschil is gelegen in het feit dat vrouwen in de kerk geen deel konden uitmaken van het koor, terwijl ze vaak een spilfunctie vervulden in het huiselijke muziekleven. Gaandeweg is het Hemony Ensemble zich steeds meer gaan toeleggen op de muziek van de late zestiende en vroege zeventiende eeuw, met ereplaatsen voor Jan Pieterszoon Sweelinck en Joannes Tollius.


Het Hemony Ensemble tracht op professionele wijze de huiselijke muziekpraktijk te doen herleven. Op de programma’s is altijd plaats voor polyfone vocale en regelmatig ook instrumentale muziek. Vaak is er ook ruimte ingericht voor andere contemporaine kunstuitingen.

Hemony Nieuwsbrief aanmelding

Schrijf u in en ontvang voortaan de nieuwsbrief van het Hemony Ensemble.