Hemony Ensemble

Programma's

MIRACULEUS

MIRACULEUS, is een programma rond "Het Mirakel van Amsterdam", waarin de beroemde Missa pange lingua van Josquin Desprez (omstreeks 1450 – 1521) en de officiegezangen uit de Occo-codex centraal staan. Hemony Ensemble zingt uit een reproductie van de codex, in oorsprong uitgegeven door Alamire. Dit programma rond de Stille Omgang is gemodelleerd naar de mis in de orde van Trente. Echter in plaats van de gebruikelijke liturgische teksten tussen de misdelen vertelt een acteur in de rol van Pompeius Occo het verhaal van het mirakel. Zijn teksten komen uit 'Getyden van het H. ende Hoogh-waerdigh Sacrament des Altaers soo in ’t gemeijn, als voor de stadt van Amsterdam' (Antwerpen, 1640).

 > Meer informatie

De Tollius-CD's

Op 25 februari 2017 presenteerde Simon Groot in Archief Eemland zijn transcripties van alle bewaard gebleven werken van Joannes Tollius, internationaal bekende 16e eeuwse componist van Amersfoortse bodem. Van deze transcripties waren al twee banden in druk verschenen; onlangs kwamen de laatste drie banden van het Opera omnia van Tollius van de persen in samenwerking met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Muziekgeschiedenis.  In juni 2017 promoveerde Simon Groot met zijn proefschrift over het leven en werken van Tollius.

 > Meer informatie

Een Drieluik voor het Amsterdams Muziek College

Het Hemony Ensemble werkt aan de nieuwe bijzondere muziekproductie ‘Een drieluik voor het Amsterdams muziekcollege’. De muziek komt uit drie bundels die aan het einde van de 16e eeuw in opdracht van het Amsterdams Collegium Musicum werden gedrukt. Het zijn bijzondere bundels op een keerpunt in de muziekgeschiedenis. Centraal in ‘Drieluik’ staat vocale muziek uit de late 16e eeuw van Sweelinck, Tollius en Lassus. Daarnaast klinkt een enkel werk van Mallety, Faignient, Goudimel en Pévernage. Deze muziek was in de eerste plaats bedoeld voor de huiselijke muziekbeoefening, waarvan de collegia musica de gesublimeerde vorm waren. 

 > Meer informatie

Artis en het Groote Museum

Speciaal voor de start van de verbouwing van het Groote Museum in Artis op 12 april 2017 speelden de instrumentalisten van het  Hemony ensemble de opening van de L'Orfeo van Monteverdi.

 > Meer informatie

De Beeldenstorm

Trailer De Beeldenstorm 

Het is in 2016 450 jaar geleden dat deze voor de Nederlanden historisch zeer belangrijke gebeurtenis plaatsvond. In 'De Beeldenstorm' laten wij het effect van de Reformatie op het Nederlandse muziekleven weer tot klinken komen, waarbij in de visuele vormgeving de beeldenstorm tijdens dit programma opnieuw plaatsvindt. Centraal in ‘De Beeldenstorm’ staat vocale muziek uit de 16e en vroeg 17e eeuw, die de omslag markeert van de reformatie.

 > Meer informatie

Kerstmotetten voor "Ons' Lieve Heer op Solder"

In reactie op het kerstverhaal uit de eerste twee hoofdstukken van het Lucas-evangelie (gelezen naar een zestiende-eeuwse bijbelvertaling) klinken motetten uit Sweelinck's 'Cantiones sacrae' en enkele beeldmotetten.

 > Meer informatie

Sweelinck en zijn leerlingen

In een aantal composities van Jan Pzn. Sweelinck spelen zijn leerlingen een rol. Deze stukken krijgen een plaats op dit programma naast werken van de leerlingen zelf. Ook is er veel ruimte ingericht voor Dirck Sweelinck, de zoon en opvolger van Jan.

 > Meer informatie

"Beeldmotetten"

In tien gravures die tussen 1584 en 1594 zijn ontstaan is muzieknotatie opgenomen. Deze 'beeldmotetten' worden afgezet tegen andere composities van dezelfde componist of werken met dezelfde tekst.

 > Meer informatie

"Daar wordt aan de deur geklopt"

Een programma met Sinterklaasmuziek uit de zestiende en zeventiende eeuw, met een paar middeleeuwse motetten ter ere van de goedheiligman en een enkele knipoog naar een paar moderne Sinterklaasliedjes.

 > Meer informatie

"De Kruisbergh"

Vondel's Kruisbergh' van Padbrué en enkele passiemotetten van Sweelinck illustreren het lijdensverhaal van Christus. Eigentijdse teksten en afbeeldingen (van o.a. Vondel en Rembrandt) helpen een sfeer van bezinning creëren. Na de pauze klinkt de Matthéüs-passie van Jacob Obrecht.

 > Meer informatie

"Popmuziek uit de jaren 30 (van de zestiende eeuw wel te verstaan)"

Rond vijf populaire chansons die in 1530 bij Attaingnant zijn uitgegeven laat het Hemony Ensemble diverse 'covers' horen, in de vorm van bewerkingen en contrafacten. Het geheel levert een fraai plaatje van de populairste muziek uit de zestiende eeuw.

 > Meer informatie

"The Amazing Rembrandts"

Schilderijen van Rembrandt in een interpretatie van kunstenaars met een verstandelijke handicap. Het Hemony Ensemble reageert daar weer op met Amsterdamse composities uit de eerste helft van de zeventiende eeuw.

 > Meer informatie

"Pratum Musicum"

Een selectie uit de gelijknamige Antwerpse bundel uit 1584, met luitstukken, chansons, madrigalen en Nederlandstalige liedjes. Een drieluik voor het "Aemstelredamsch Musyck Collegie" (in voorbereiding) Drie muziekboekjes met werken van Roland Lassus en Joannes Tollius werden in 1597 speciaal voor het Amsterdams muziekcollege in Heidelberg gedrukt. Ze geven een staalkaart van alle muziekgenres die rond de eeuwwisseling in zwang waren.