Hemony Ensemble
Over Hemony

Over Hemony

Het Hemony Ensemble heeft zich gespecialiseerd in de muziek van de "laghe landen bi der see" uit de periode 1420-1650. Het grondgebied van deze specialisatie valt grofweg samen met die van de huidige Benelux. Aanvankelijk is het vooral Vlaanderen dat de belangrijkste componisten levert, later zijn dat de Noordelijke Nederlanden. In de periode van 1420 tot 1650 vormde dit gebied geografisch een zekere samenhang: bijeengebracht door Philips de Goede (hertog van Bourgondië van 1419 tot 1467) en uiteengevallen door de 80-jarige oorlog (met het formele einde door de Vrede van Munster in 1648).

Belangrijke componisten die dit gebied in deze periode heeft voortgebracht zijn Guillaume Dufay, Gilles Binchois en Johannes Ockeghem (eerste helft 15de eeuw), Josquin Desprez, Hendrick Isaac en Jacob Obrecht (tweede helft 15de eeuw), Nicolaes Gombert en Adriaen Willaert (eerste helft 16de eeuw), Jacob Clemens non Papa en Thomas Crecquillon (midden 16de eeuw), Orlando di Lasso en Philippus de Monte (tweede helft 16de eeuw) en Jan Pzn. Sweelinck, Constantijn Huygens en Cornelis Padbrué (eerste helft 17de eeuw).

Deze componisten waren niet alleen belangrijk binnen de grenzen van de Lage Landen, hun muziek werd algemeen gezien als de belangrijkste op het hele Europese muziektoneel. Willem Elders schreef in zijn boek ’Componisten van de Lage landen’ hierover: "De Bourgondische Nederlanden, destijds ook wel de ’Lage Landen’ genoemd, brachten niet alleen beeldende kunst van ongeëvenaarde schoonheid voort. Tot haar rijke cultuur droeg ook de muziek in hoge mate bij. Muzikanten uit Brabant, Vlaanderen, Henegouwen en Limburg, zwermden uit over heel Europa en voerden gedurende anderhalve eeuw in veel muziekcentra de boventoon."

Binnen de bovengenoemde specialisatie ligt de nadruk in de programmering van het Hemony Ensemble op de muziek zoals die in huiskamers van de aristocratie en de welgestelde burgers functioneerde. Meer specifiek gaat het daarbij om de in stemboekjes gedrukte meerstemmige muziek. Dit in tegenstelling tot de - meestal handgeschreven - koorboeken die in de kerken werden gebruikt. Belangrijk verschil is de doorgaans enkelvoudige bezetting van de partijen in de huiskamers tegenover de meervoudige bezetting in de uitvoeringspraktijk in de kerk. Een ander belangrijk verschil is gelegen in het feit dat vrouwen in de kerk geen deel konden uitmaken van het koor, terwijl ze in de huiskamers vaak de leidende rol speelden in het muziekgebeuren.

Het Hemony Ensemble tracht op professionele wijze deze muziekpraktijk van de huiskamers te doen herleven. Op de programma’s is altijd plaats voor polyfone vocale en regelmatig ook instrumentale muziek, vaak is er ook ruimte ingericht voor andere contemporaine kunstuitingen.