Hemony Ensemble

Nieuwe projecten

MIRACULEUS

De Tollius-CD's

Drieluik 

Het Hemony Ensemble is een klein professioneel ensemble voor renaissancemuziek. Het is gespecialiseerd in Nederlandse muziek uit de zestiende en vroege zeventiende eeuw. De aandacht gaat vooral uit naar de gedrukte vocale muziek zoals die in de huiskamers van de aristocratie en de welgestelde burgers functioneerde.

Donateurs